Projekt P5

Názov projektu Otvorená história IT na Slovensku Garant: Ing. Štefan Kohút Cieľ: Získať chronologicky usporiadané a dokumentmi doložené informácie o…

Continue Reading →

Krátka história informatiky V11

(60 rokov informatiky na Slovensku) Ing. Štefan Kohút Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku VS SAV Bratislava Preambula V…

Continue Reading →