Členská základňa

Názov a adresa člena Meno zástupcu e-mail Telefón Oblasť záujmu Adresa  webovej stránky
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Doc.Ing.Martin Šperka, PhD. martin.sperka@savba.sk 02 32293131 Zachovanie  histórie VT na Slovensku v rámci stálej výstavy – výskum, zbieranie, archivácia a prezentovanie predmetov historickej hodnoty. http://www.vs.sav.sk
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
Ľubomír Dulka lubomir.dulka@stm-ke.sk 0918 965713 Výpočtová technika v rámci expozície elektrotechnika http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/
Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
Ing. Jolana  Sebestyénová, PhD sebestyenova@savba.sk 02 59411182 História ÚTK a ÚI SAV http://www.ui.sav.sk/
SMEP etc. občianske združenie
Na Karlove 19
974 01 Banská Bystrica
Ing. Július Ormis ormis@reprint.sk 0903 802875 Zberateľstvo a mobilné výstavy výpočtovej techniky http://reprint.sk/
Ing. Štefan Kohút, fyzická osoba
Mikuláša Schneidera Trnavského 1928/3
841 01 Bratislava
Ing. Štefan Kohút stevo.kohut@gmail.com 0918 316691 História výpočovej techniky s dôrazom na SAV
UNIZA Žilinska univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
prof. Ing.Karol Matiaško, PhD. karol.matiasko@uniza.sk +421 41 513 5135 Bádanie a publikovanie, múzejné a zberateľské aktivity (zhromažďovanie, ochrana, prezentácia, štúdium), štúdium histórie softvéru a programovacích metód. http://www.uniza.sk