Prezentácie členov

Názov člena Obsah prezentácie URL
Výpočtové stredisko SAV Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku http://www.vystava.sav.sk
Slovenské technické múzeum Expozícia počítačov v rámci STM http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/
Ústav informatiky SAV História ÚTK a ÚI SAV http://www.ui.sav.sk/w/o-nas/historia/
SMEP etc. občianske združenie Zbierka výpočtovej techniky http://reprint.sk/zbierka-vypoctovej-techniky/
UNIZA Žilinska univerzita v Žiline Názov stránky kde je prezentácia dejín alebo zbierok UNIZA … Pripravuje sa Pripravuje sa