Kontakt

Výpočtové stredisko SAV
Slovenské distribuované múzeum počítačov
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45

Predseda Riadiaceho výboru:
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
e-mail: Martin.Sperka@savba.sk
tel.: 02/32293131

Adresa Riadiaceho výboru:

Riadiaci výbor SDMP
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45