Podstránky projektov

Projekt P1   Webová stránka SDMP
Projekt P2   Rozširovanie členskej základne SDMP
Projekt P3   Zveľaďovanie nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti IT na Slovensku
Projekt P4   Pohľady do minulosti
Projekt P5   Otvorená história IT na Slovensku
Projekt P6   Strom vzniku IT organizácií na Slovensku
Projekt P7   Mobilita získaných predmetov